Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Δημοσίευση σχολίου