Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ 124 - ...Η ΓΛΩΣΣΑ ... ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

Μεταξύ σοβαροῦ καί ἀστείου
...Η ΓΛΩΣΣΑ ... ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ
Καταργεῖται ἡ φράση ἀγανακτισμένου γείτονα «Θά κά­νε­τε ἡσυχία νά κοιμηθοῦμε· δουλεύουμε αὔριο» (σιγά νά μήν δουλεύετε ἀπό αὔριο). Κατά συνέπεια καταργεῖται καί ἡ συνώνυμη ἔκφραση «Τελειώνετε κυρία μου, ἔχουμε καί δουλειές». (Δέν ἔχετε εἴπαμε).
Μή ὀρθή θεωρεῖται ἐπίσης καί ἡ ἔκφραση «Μιά δουλειά σέ βάλαμε νά κάνεις».
Καταργεῖται πλέον τό σύνθημα «Ὁ πελάτης ἔχει πάντα δίκιο” (Βρές ἐσύ πελάτη καί μετά δῶσε του καί δίκιο).
Καταργεῖται ἀπό τά σχολεῖα τό μάθημα τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ. (Εἰσάγεται σέ ἀντικατάσταση τό μά­θημα τοῦ Αὐτεπάγγελτου Ἀποπροσανατολισμοῦ).
Πλέον, ἀπό τό Δημοτικό, ἡ δημιουργία προτάσεων θά ἀξιολογεῖται μόνον ὡς πρός τήν ὀρθογραφία καί τή γραμματική. (Ἡ σύνταξη ὡς ὄρος καταργεῖται).
Ἡ φράση «ἐθελοντική ἐργασία» θεωρεῖται πλέον πλεο­νασμός. Ὁ ὄρος «ἐργασία» ἀπό μόνος του ἀρκεῖ γιά νά ἀποδώ­σει τό ἴδιο νόημα.
Τέλος, ἔπειτα καί ἀπό σύμφωνη γνώμη τῆς Ἑταιρίας Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, στήν κατηγορία τῆς Κακοποίησης Ἀνηλίκου συμπεριλαμβάνεται καί ἡ ἐρώτηση πρός μικρά παιδιά «Ἐσύ, τί θέλεις νά γίνεις ὅταν μεγαλώσεις»;
Ἀπό τήν ἔκφραση «δουλειές μέ φοῦντες» κρατῆστε τίς φοῦντες. Ποτέ δέν ξέρεις, μπορεῖ νά χρειαστοῦν, αὐτούς τούς καιρούς δέν πετᾶμε τίποτα!
Ξεχάστε τή δικαιολογία «ἄργησα γιατί εἶχα μία δουλειά», καθώς δέν περνᾶνε πιά αὐτά...
Ἡ ἔκφραση «ἐργασία καί χαρά» καταργεῖται μέχρι νεω­τέρας.
Καταργοῦνται ἐπίσης χαζές ἐρωτήσεις τύπου «τί δουλειά ἔχεις ἐσύ ἐδῶ»; «Ἄλλη δουλειά δέν ἔχεις νά κάνεις»; «Τί δου­λειά εἶχες μέ αὐτόν/ήν»;

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 124

Δεκἐμβριος 2012
Δημοσίευση σχολίου