Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Από το βιβλίο του π. Επιφανίου "Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΣ" - Η ΘΕΙΑ ΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η ΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ξέρει γράμματα δάσκαλε.
Ἡ θεία Ἀλεξάνδρα δὲν πῆγε ἐγκαίρως στὸ σχολεῖο γιατὶ προέκυψε πρόβλημα ὑγείας καὶ ἔχασε αὐτὴ τὴ δυνατότητα.
Ὡστόσο διάβαζε μόνη καὶ σὲ αὐτὸ τὴν βοηθοῦσε κάποια γειτονοπούλα ποὺ πήγαινε σχολεῖο. Ἤτανε πανέξυπνη καὶ ἀμέσως συνελάμβανε αὐτὰ ποὺ τῆς ἔλεγε τὸ ἄλλο κοριτσάκι.
Ὅταν ἀποκαταστάθηκε κάπως ἡ ὑγεία της πῆγε σχολεῖο καὶ φυσικὰ ὁ δάσκαλος ἤθελε νὰ τὴ βάλη στὴν πρώτη τάξι.
–Ξέρει γράμματα δάσκαλε, ξέρει γράμματα, εἶπε τὸ ἄλλο κοριτσάκι. Νὰ τὴ βάλετε σὲ μεγαλύτερη τάξι.
Τῆς ἔδωσε τὸ βιβλίο τῆς πρώτης τάξεως καὶ ἐκείνη σὰν παιγνιδάκι ἐδιάβασε τὰ γράμματα. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸ βιβλίο τῆς δευτέρας τάξεως. Ἔτσι τὴν ἔγραψε κατ’ εὐθεῖαν στὴν τρίτη τάξι.
Τελείωσε μόνο τὸ δημοτικὸ ἀλλὰ ἤτανε παροιμιώδης ἡ σοφία της καὶ πολλὲς οἱ γνώσεις της, σὰν νὰ εἶχε τελειώσει πανεπιστήμιο. Σὲ ἀντίθεσι μὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι γραμματισμένοι ἀλλὰ ἀμόρφωτοι, αὐτὴ ἤτανε ἀγράμματη ἀλλὰ μορφωμένη καὶ καλλιεργημένη. Ἀληθὴς προσωπικότητα.
Πράγματι γνώριζε νὰ μιλᾶ «πολλὲς γλῶσσες» ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὸς γευότανε τὰ λόγια της. Στοὺς ἐγγάμους μιλοῦσε τὴ γλῶσσα τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀγάπης. Στοὺς ἀγάμους τὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν παθῶν. Στοὺς ἡλικιωμένους τὴ γλῶσσα τῆς διακρίσεως. Στὸν καθένα τὰ πρέποντα.
Κάθε μέρα ἐμεῖς οἱ λιγώτερο ἀμαθεῖς, ποὺ τὴ βλέπαμε νὰ ρητορεύη μὲ ταπείνωσι, θὰ μπορούσαμε νὰ διαβεβαιώνουμε τὸν ἄγνωστό μας διδάσκαλο:
–Ἀλήθεια ξέρει γράμματα δάσκαλε!

Δημοσίευση σχολίου