Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Ο Γέρος του Μωρά μας διατάσσει: .........

Από αυτούς πρέπει να πέρνουμε μαθήματα αλλά και παραδείγματα. Και όχι από τους σημερινούς πολιτικούς, τα "κλεφτρόνια" και τους "απαταιώνες".
Δημοσίευση σχολίου