Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - Σχετικά με την Αφίσα του 5ου Festival ΥπερηφανείαςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣXETIKA ME THN ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ 5ουFESTIVAL ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ”


Ἀρ. Πρωτ. 20160526-01                            Ἀθήνα, 26 Μαΐου 2016
 

Ἀγαπητοί μας ὁμοφυλόφιλοι,

Μέ ἔκπληξη ἀντικρίσαμε πρόσφατα τίς ἀφίσες τοῦ 5ου λεγόμενου “Festival ὑπερηφάνειας”, πού διοργανώνετε στή Θεσσαλονίκη γιά τίς 24-25/6/2016. Ὅπως φαίνεται, ἔχετε κάνει ὁμαδικά μιά στροφή πρός τόν χριστιανισμό, γιά νά θέσετε τό “Festival ὑπερηφάνειας” κάτω ἀπό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.
Ὄντως ἔχετε δίκιο: ΝΑΙ! Ὁ Χριστός σταυρώθηκε καί γιά σᾶς! Ὄχι ὅμως γιά νά καμαρώσετε, χρησιμοποιῶντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τή διαστρέβλωσή σας, ἀλλά γιά νά ἀλλάξετε! Ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά ὅλους μας, ἐπειδή ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε, νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τό βάρος καί τήν ἀλλοίωση πού μᾶς φέρνει ἡ ἁμαρτία. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός χαρίζει σέ ὅλους μας, δηλ. καί σέ σᾶς τή δική Του νίκη πάνω στήν ἁμαρτία καί τό θάνατο. Κάθε ἀρρωστημένη ψυχική κατάσταση, κάθε φαντασίωση καί διαστρέβλωση πού ἐπιφορτίζουμε στόν ἑαυτό μας καί πού στή συνέχεια μᾶς βασανίζει καί μᾶς βουλιάζει, κάθε ἰδεοληψία ἔχει θεραπευτεῖ ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Ἴδιος ἔγινε τό φάρμακο, τό βάλσαμο γιά τήν ἀρρωστημένη κατάσταση τοῦ καθενός ἀπό μᾶς.
Ἑπομένως, ἀπό τή στιγμή πού ἔχει βρεθεῖ τό φάρμακο, ἡ ἀρρώστια ἔχει νικηθεῖ, ἔχει χάσει τή δύναμή της, ἔχει χάσει τήν ἐξουσία πάνω μας. Καί ἀποκλειστικά ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται πλέον, ἐάν θά πάρουμε αὐτό τό φάρμακο ἤ ὄχι. Πῶς ὅμως νά τό πάρουμε, ἐάν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν παράλογη, τήν ἀρρωστημένη κατάστασή μας, ἐάν, μάλιστα, ἀντί νά τήν συνειδητοποιήσουμε ὑπερηφανευόμαστε γι’ αὐτήν, ὅπως κάνετε μέ “festival ὑπερηφάνειάς” σας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπόλυτη διαστροφή, ὁ παραλογισμός σέ ὅλο τό μεγαλεῖο του. 
Τό φύλο δέν μᾶς δόθηκε τυχαία ἀλλά ἔχει ἄμεση σχέση μέ αὐτό πού πρέπει νά γίνουμε. Ἀφοῦ πιστεύετε στόν Χριστό πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος «καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν εἰσίν ἠριθμημέναι». Εἶναι δυνατόν νά ἔχει προνοήσει ὁ Θεός μας τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν τριχῶν τοῦ κεφαλιοῦ μας καί νά ἄφησε τό φύλο μας στήν τύχη;

Για περισσότερα:
Δημοσίευση σχολίου