Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ 162 - «Ὅσο πιό ψηλά πετάει κανείς τόσο πιό μικρός φαντάζει σέ αὐτούς πού δέν μποροῦν νά πετάξουν!»
Δημοσίευση σχολίου