Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

"ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ", ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ; ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΟ "ΠΙΣΤΕΥΩ" ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

"ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ", ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ; 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΟ "ΠΙΣΤΕΥΩ"
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Τό ἐκκλησιαστικό ἱστολόγιο «ΑΜΕΝ» εἶναι πλέον τίς πάσι γνωστόν, ὅτι ἐξυπηρετεῖ τά προπαγανδιστικά ἄνομα σχέδια τῆς νοθείας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως· γι΄ αὐτό ἄς μήν ἀπορεῖ κανείς μας διά τήν σύγχρονη συγκεχυμένη καί δῆθεν «ἀντικειμενική» ἐνημέρωση τῶν πιστῶν, μιᾶς καί ἡ «ἐκκλησιαστική δημοσιογραφία», εἶναι δούλη εἰς τά ἀνορθόδοξα τερτίπια τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ἄρα κατ΄ἐπέκτασην καθοδηγεῖ καί παραπληροφορεῖ τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, ἐλέω τῆς θλιβερᾶς «πνευματικότητας» τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τήν βιβλιοκρισία ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ ἐγχειριδίου τήν διενεργεῖ κάποιος  θεολόγος Νικόλαος Ἀσπρούλης, ὁ ὁποίος φαίνεται, ὅτι εἶναι ἐπιστημονικός συνεργάτης τῆς Μεταπατερικῆς σφηκοφωλιᾶς τῶν ἀπανταχοῦ Οἰκουμενιστῶν: στή λεγάμενη Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου (ἤ ἄν θέλετε, ἡ «Μεγάλη τοῦ Γένους» τῶν Λατινόφρων/Νεογραικῶν καί τῶν Οἰκουμενιστῶν, Σχολή!)...!

Ἡ βιβλιοκρισία, ἀσκεῖτε ὑπέρ τινός κακοδόξου καί ἀκαδημαϊκοῦ ἐγχειρίδιου μέ τίτλον “For the Unity of All” («Ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἐνώσεως»), τό ὁποῖο συγγράφει κάποιος Ἀρχιμανδρῖτης-δυστυχῶς- ὁ π. Παντελεήμων Μανουσάκης.

Δέν εἶχα σκοπόν νά ἀσχοληθῶ, μέ τό ἐν λόγω ἐγχειρίδιον, μιᾶς καί δέν τό μελέτησα ἀκόμη, ἀλλά ἡ ἐν λόγῳ βιβλιοκρισία του μέ ὡθεῖ νά καταγράψω κάποιες σκέψεις πρός προβληματισμό μας. Ἐξάπαντος θέλω νά πῶ, ὅτι μέ ἐνόχλησε ὁ τίτλος τῆς ἀναρτήσεως, πρώτιστα, καί ἔπειτα τό περιεχόμενον τῆς βιβλιοκρισίας. Προσπαθῶ νά συνειδητοποιήσω καί νά καταλάβω δηλ., γιά ποιόν σοβαρό Χριστιανό, καί ἐννοῶ τοῦς νόρμαλ Ὀρθόδοξους, καί διά τίνα λόγον, νά εἶναι σημαντικό, ἕνα οἰκουμενιστικό βιβλίο «ὑπέρ τῆς ἐνότητας» τῶν ἀπανταχοῦ ἑτερόδοξων Χριστιανῶν μετά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μιᾶς καί ἡ δῆθεν ἐνότητα, πού προπαγανδίζεται ἀδιακρίτως καί γενικῶς, ἐκ τῶν Συγκρητιστῶν ταγῶν... 

Δημοσίευση σχολίου