Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Oρθόδοξος Tύπος φ.2072 - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ - Σκόπια: Ἀκόμη ἕνα Δυτικόν κράτος-κατασκεύασμα

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναφέρεται σ' αυτό το άρθρο του στα Σκόπια τό οποίο είναι ένα κράτος-κατασκεύασμα της Δύσεως 
(και για να το πω πιό λεπτἀ "της Ευρωπαϊκής Ενώσεως)

Δημοσίευση σχολίου