Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Ορθόδοξος Τύπος 2071 - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ -"Ἡ Ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουκοσλαβίας"

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναφέρεται σ' αυτό το άρθρο του στην Γιουγκοσλαβία. Επειδή έχουν ανεβεί εδώ καί πολλύ καιρό θα αναρτούμαι ένα με δύο την ημέρα.
 

Δημοσίευση σχολίου