Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάστε παιδιά. Από το 1864 αγράμματοι άνθρωποι έλεγαν τους Ευρωπαίους κακορίζικους και ακάθερτους.


Δημοσίευση σχολίου