Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΚΑΙ ΤΟΤΕ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΝΗΡΗ, ΜΟΧΘΗΡΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΒΟΡΑ!Πάντοτε, πρν µετ π τος λυµπιακος γνες τς λλάδος

ΚΑΙ  ΤΟΤΕ, ΚΑΙ  ΤΩΡΑ,

Η  ΕΥΡΩΠΗ  ΠΟΝΗΡΗ, ΜΟΧΘΗΡΗ  ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΒΟΡΑ!

ΤΟΤΕ:
Δέκα χρόνια πρν τος Πρώτους λυμπιακος γνες, τ 1886, ο Βούλγαροι, μ τ συναίνεση τς Τουρκίας κα τν Μεγάλων Δυ­νά­μεων τς Ερώπης, προσήρτησαν πραξικοπηματικ τν νατ. Ρω­μυ­λία, παραβιάζοντας τ status quo τν Βαλκανίων.

τότε πρωθυπουργς τς λλάδος Δεληγιάννης κήρυξε πι­στράτευση κα λλάδα τοιμάστηκε γι πόλεμο.

μως, ο Μεγάλες Δυνάμεις τς Ερώπης ντέδρασαν κα στει­λαν στόλους πο πέκλεισαν λα τα λιμάνια τς λλάδας. τσι πόλεμος ματαιώθηκε.

Τ ποίημα ατ γράφτηκε π τν Γ. Σουρ τν Μάϊο το 1886, μετ τν ποστράτευση στν ποία ποχρεώθηκε λλάδα.

ΤΩΡΑ:
Σήμερα, λίγα χρόνια μετ τος Δεύτερους λυμπιακος γ­νες, ο Ερωπαϊκς Δυνάμεις κβιάζουν τν λλάδα κα πάλι μ Μνημόνια, Δανεισμος κα Πανωτόκια. Ποιός, πλέον, μπορε ν επ πς εναι τυχαο τ πότε πακολουθον Ερωπαϊκές πειλές, κβιασμοί κα οκονομικ μπάργκο ναντίον τς Πατρίδος μας;

Τ ποίημα το Γ. Σουρ γι τ «Τότε», παρ’ τι δέν γκρίνουμε τήν θυροστομία του, τό παραθέτουμε γιατί ταιριάζει γάντι” κα στ «Τώρα»:«ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

πόστασε τ χέρι μου π τ ν μουντζώνω

κα σάλιο δν μο μεινε π τ φτύσε φτύσε,

λλ’ ως τώρα τίποτε μ’ ατ δν κατορθώνω,

κα σύ, Ερώπη, μς γελς κα πάντα δια εσαι.

Κα πορ, μ τ σταυρό, πς ς ατ τν ρα

κα λλα δν μς στειλες δ Θωρακοφόρα.
*
Προθύμως σς κάμαμεν κενο πο ζητετε

κα ν δν μς πιστεύετε, κοπιάσετε ν δτε

ποία ερήνη κατ’ ατς στ κράτος βασιλεύει

κα πς καθένας συχα γλεντ κα χουζουρεύει.

λθε τ ντε στάτους κβ μ τόσας ναπαύσεις

κα ρχισαν ν γίνονται διορισμο κα παύσεις.
*
Λοιπόν, τί λλο πό μς, Ερώπη, παιτες

κι κόμη π τ λαιμ πιασμένους μς κρατες;

Θέλεις λοιπν ν ζήσωμε χωρς πολιτικν

κα ς στρατν ν χωμε τν χωροφυλακν

κι οδ ρήτωρ Κωνσταντς ν’ κούγεται παρλάρων

δι τ πραξικόπημα κενο τν Βουλγάρων;
*
σύ, βρ καγκελλάριε τν σαχλο-Γερμανν

σ ναντίον μας κινες κα γν κα ορανν

σύ, διαόλου λεπο, πο ψόφος δν σ πιάνει

σ κρατς κατάκλειστο τ κάθε μας λιμάνι,

κα λα τ καράβια σου ες τ νερ μς στέλλεις,

διότι τσι γαπς, διότι τσι θέλεις.
*
σύ, βρ καγκελλάριε, σύ, βρ Μαμελοκε,

σύ, πανευγενέστατε τς Δύσεως Τραμποκε,

παίζεις κα πάλι πρόστυχο κα βρώμικο παιχνίδι

κα το κυρίου Γλάδστωνος το πάει ριπιπίδι

κι ασθάνεται τ βάρος σου σβέρκος κάθε ράχης...

λλ’ στι δίκης φθαλμός, πο κακ ψόφο νά ’χεις!
Γ. Σουρς».

<ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ> ρ. Τεύχους 149
ανουάριος 2015
Δημοσίευση σχολίου