Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Η Ελπίδα της Ελλάδος: Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Η Ελπίδα της Ελλάδος: Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης Στήν ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως καί πνευματικῆς ἀφασίας, ἡ ζωή τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων εἴθε νά ἀ...
Δημοσίευση σχολίου