Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

«Ὀρθόδοξος Τύπος» - Εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ ἸατροῦΜία καταπληκτική Εἰκόνα
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ
πού ὑπάρχει στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο»
 (Ἀρ. Φύλλου 2072, 5.6.2015)

Δημοσίευση σχολίου